El mètode d’ Il·lusions

La nostra metodologia no segueix un patró definit per una determinada teoria, per que cada nen i cada nena, és diferent. Una determinada metodologia pot servir per a un grup, però potser no és efectiva per a altres. Per tant, enlloc de fer adaptar el nen o la nena a una pedagogia, nosaltres adaptem diferents teories pedagògiques per potenciar el millor de cada infant. 

Els nens i nenes a Il·lusions experimenten, manipulen, observen, descobreixen, són motivats i totes les seves curiositats tenen resposta.

El nostre objectiu

L’objectiu principal és que els nens i nenes creixin segurs, sentint que són estimats, motivats i estimulats per afavorir el seu desenvolupament com a persones. Però el tret diferencial de la nostra escola es resumeix amb una frase de la pedagoga Raquel Cohen: “El nen no és un got per omplir, sinó un llum a encendre”.

Entenem que cada nen o nena és diferent i la nostra feina és potenciar el millor de cada nen, ensenyant i acompanyant a l’infant en el seu desenvolupament cognitiu, psicomotriu i emocional a través del joc simbòlic i del joc lliure, classes de psicomotricitat, música, de l’hortet  i activitats innovadores. 

Aprenem per ensenyar

La nostra tasca no és només ensenyar als nens. És, també, formar-nos personalment i de manera continuada per ser millors en el nostre treball d’educadores.
 
Aprenem per ensenyar, innovar i transformar formes de pensament crític i integrant noves i antigues línies pedagògiques. 

Només des de la diversitat de teories, de noves formes de fer, d’implementació de noves tecnologies i d’adaptació al món que ens envolta, podem crear una manera d’ensenyar, única.

Resolem inquietuts 

A més, la nostra tasca també és parlar, guiar i ajudar a tots els pares i mares que ho necessitin, a través del contacte del dia a dia amb les educadores, les reunions de classe i l’escola de pares.

La nostra manera de fer és de tú a tú, personalitzada.


 La unió d’aquests tres eixos (ensenyament, formació continuada i resolució d’ inquietuts) té com a objectiu treure el màxim potencial de cada nen i nena.